الکسا

قائم شهر جاده نظامی فروش زمین 270 متر

10 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 296,296 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل