الکسا

قائم شهر کیا کلا - بلوار خنکدار فروش باغ 1500 متر

13 روز پیش
قیمت : 225,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل