الکسا

بهشهر جاده بهشهر - گلوگاه فروش زمین 1300 متر

18 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 76,923 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نقشهنقشه مستطیل

توضیحات بیشتر

در امام ده