الکسا

چالوس فرهنگ فروش زمین 300 متر

14 روز پیش
قیمت : 165,500,000تومان
قیمت هر متر : 551,667 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل