الکسا

گرگان دخانیات - صیاد شیرازی فروش زمین 300 متر

16 روز پیش
قیمت : 2,850,000,000تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی