الکسا

قائم شهر ارطه فروش زمین 140 متر

24 روز پیش
قیمت : 52,000,000تومان
قیمت هر متر : 371,429 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل