الکسا

نوشهر سید علی کیا سلطان-مارگیرده فروش زمین 200 متر

24 روز پیش
قیمت : 240,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
تعداد طبقات بناتعداد طبقات بنا
جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

200 متر زمین 375 متر جواز ساخت عقب نشینی شده منطقه تهرانی نشین