الکسا

بندرعباس گلشهر جنوبی فروش زمین 531 متر

24 روز پیش
قیمت : 6,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 11,299,435 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل