الکسا

اردبیل شهرک حافظ - شهرک نیستان - کارشناسان فروش زمین 155 متر

24 روز پیش
قیمت : 165,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,064,516 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی