الکسا

اردبیل شهرک کوثر فروش زمین 180 متر

24 روز پیش
قیمت : 500,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,777,778 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی