الکسا

اردبیل عطایی - شهرک نادری فروش زمین 166 متر

24 روز پیش
قیمت : 440,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,650,602 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی