الکسا

قائم شهر جاده جویبار - روستای چمازکتی فروش زمین 267 متر

24 روز پیش
قیمت : 93,450,000تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای
نقشهنقشه مستطیل