الکسا

ساری کیاسر فروش زمین 1000 متر

24 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل