الکسا

ساری فیروزکنده سفلی فروش باغ 4000 متر

24 روز پیش
قیمت : 120,000,000تومان
قیمت هر متر : 30,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل