الکسا

اردبیل شهرک حافظ - شهرک نیستان - کارشناسان فروش زمین 162 متر

25 روز پیش
قیمت : 115,000,000تومان
قیمت هر متر : 709,877 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی