الکسا

رشت گلسار فروش زمین 709 متر

29 روز پیش
قیمت : 510,480,000تومان
قیمت هر متر : 720,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق