الکسا

مشهد شهرک آزادی فروش زمین 200 متر

25 روز پیش
قیمت : 30,000,000تومان
قیمت هر متر : 150,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای