الکسا

تبریز جاده باسمج فروش زمین 45 متر

25 روز پیش
قیمت : 6,200,000تومان
قیمت هر متر : 137,778 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2