الکسا

تبریز شبستر فروش باغ 925 متر

25 روز پیش
قیمت : 39,900,000تومان
قیمت هر متر : 43,135 تومان

تماس با مالک

1/3