الکسا

قائم شهر جاده نظامی فروش باغ 500 متر

25 روز پیش
قیمت : 175,000,000تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نقشهنقشه مستطیل