الکسا

کرج ملارد فروش باغ 373 متر

28 روز پیش
قیمت : 261,100,000تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای