الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 2423 متر

26 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 103,178 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی