الکسا

بهشهر کمربندی نکاء فروش باغ 1000 متر

25 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل