الکسا

تبریز جاده صوفیان فروش باغ 1500 متر

26 روز پیش
قیمت : 210,000,000تومان
قیمت هر متر : 140,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی