الکسا

رشت کوچصفهان فروش زمین 884 متر

30 روز پیش
قیمت : 106,000,000تومان
قیمت هر متر : 119,910 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند بنچاق
حصارکشیحصارکشی دیوار