الکسا

اردبیل شهرک نیروی انتظامی فروش زمین 112 متر

25 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,232,143 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی