الکسا

شیراز بنکداران فروش زمین 202 متر

24 روز پیش
قیمت : 404,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی