الکسا

محمودآباد خط آهی فروش زمین 210 متر

26 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 380,952 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شورايی
نقشهنقشه مستطیل