الکسا

شیراز کوشک میدان - نواب صفوی فروش زمین 200 متر

27 روز پیش
قیمت : 245,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,225,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی