الکسا

محمودآباد خط آهی فروش زمین 426 متر

31 روز پیش
قیمت : 136,320,000تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل