الکسا

اردبیل شهرک کشاورز - شهرک مخابرات فروش زمین 60 متر

27 روز پیش
قیمت : 6,500,000تومان
قیمت هر متر : 108,333 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی