الکسا

کرمان مهدیه - مصلی فروش زمین 462 متر

25 روز پیش
قیمت : 555,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,201,299 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/4

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز امتیاز

توضیحات بیشتر

زمین به صورت ملک کلنگی می باشد.