الکسا

فریدون کنار خط گاز - شهید چمران فروش زمین 115 متر

26 روز پیش
قیمت : 40,250,000تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند منگوله دار
نقشهنقشه مربع