الکسا

کرج کردان فروش زمین 450 متر

29 روز پیش
قیمت : 450,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

تماس با مالک

1/3

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
حصارکشیحصارکشی دیوار
نوع کنتور آبنوع کنتور آب امتیاز
نوع کنتور برقنوع کنتور برق امتیاز