الکسا

مشهد طرقبه فروش باغ 1700 متر

33 روز پیش
قیمت : 1,700,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/6

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند شخصی