الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش زمین 777 متر

30 روز پیش
قیمت : 233,000,000تومان
قیمت هر متر : 299,871 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای