الکسا

اردبیل شهرک ساحلی - استانداری - آتا ماشین فروش زمین 200 متر

26 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی