الکسا

اصفهان خمینی شهر فروش زمین 300 متر

31 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای