الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 153 متر

32 روز پیش
قیمت : 300,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,960,784 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی