الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 160 متر

32 روز پیش
قیمت : 160,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی