الکسا

مشهد شاهنامه - فردوسی فروش زمین 1000 متر

50 روز پیش
قیمت : 25,000,000تومان
قیمت هر متر : 25,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تفکیکی
حصارکشیحصارکشی دیوار