الکسا

کرج گلشهر - 45 متری گلشهر فروش باغ 400 متر

52 روز پیش
قیمت : 360,000,000تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/5

جزئیات بیشتر

متراژ بنامتراژ بنا
درخت میوهدرخت میوه
جواز ساختجواز ساخت
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اختصاصی