الکسا

مشهد توس - آزادی فروش زمین 100 متر

53 روز پیش
قیمت : 30,000,000تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

تماس با مالک

1/1

توضیحات بیشتر

دارای امتیازات آب و برق و گاز