الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 100 متر

50 روز پیش
قیمت : 21,000,000تومان
قیمت هر متر : 210,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1