الکسا

مشهد اقبال فروش زمین 262 متر

50 روز پیش
قیمت : 1,350,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,152,672 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی