الکسا

مشهد گلشهر - پنج تن فروش زمین 1500 متر

50 روز پیش
قیمت : 250,000,000تومان
قیمت هر متر : 166,667 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند اوقافی
حصارکشیحصارکشی دیوار