الکسا

مشهد توس - آزادی فروش زمین 50 متر

48 روز پیش
قیمت : 9,000,000تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

تماس با مالک

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای