الکسا

مشهد طرقبه فروش باغ 1200 متر

52 روز پیش
قیمت : 990,000,000تومان
قیمت هر متر : 825,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/8

جزئیات بیشتر

درخت میوهدرخت میوه
نوع سندنوع سند شخصی
حصارکشیحصارکشی دیوار

توضیحات بیشتر

فضاسازی شده.دو ممر یک سر به رودخانه و یک سر دیگر خیابان اصلی.دو استخر.چاه اب.دارای امتیاز برق.باغ مسطح و ماشین رو حتی ماشین سنگین.یک خانه کوچک.