الکسا

اصفهان جی فروش زمین 500 متر

46 روز پیش
قیمت : 200,000,000تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای