الکسا

کرج مشکین دشت فروش زمین 100 متر

46 روز پیش
قیمت : 170,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای